Zaměstnávání cizinců

Potřebujete-li pomoc se zaměstnáním a pobytem cizinců, jsme tu pro Vás. Pomůžeme Vám s celým procesem zařízení zaměstnaneckých karet, modrých karet či schengenských pracovních víz. Chcete-li naopak Vy či Váš zaměstnanec vyjet pracovně do zahraničí, vyřídíme Vám taktéž pracovní vízum pro realizaci dané zakázky v zahraničí. S danou problematikou souvisí také zaštiťování agentur práce či subjektů, které k výrobě či poskytování služeb využívají práci cizinců. V neposlední řadě také zastoupení v kontrolních řízeních ze strany inspektorátu práce či celních orgánů.

Příklad standardně poskytovaných služeb

vyřízení pracovních a pobytových povolení

změny zaměstnavatele

zastoupení v kontrolním řízení

právní pomoc agenturám práce

Relevantní právní úprava

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-255

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých
zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-18

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – dostupné zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262

Potřebujete pomoct?
Neváhejte nás kontaktovat
phone1

+420 777 366 857

email1

info@iustoria.cz

Nepočkají Vaše dotazy? Napište nám hned

IUSTORIA,
sdružení advokátů

2022
Vytvořili Marek Tenora a Martin Zůbek