Nechceme Vám pouze citovat paragrafy.
Chceme Vám porozumět.

Právní řád skrývá mnohé nástrahy a člověk bez právní pomoci se v něm může lehce ztratit a dostat do problémů.

Stejně jako včely, které najdou cestu zpět do svého úlu, Vás i my bezpečně provedeme úskalími právního systému.

Naše služby

Naší nejdůležitější přidanou hodnotou je, že se na každý případ díváme s nadhledem. Nevnímáme jej izolovaně, ale řešíme jej v kontextu Vašeho podnikání.
Cílem je poskytnout Vám kvalitní služby, ať už s podnikáním začínáte nebo jste ve Fortune 500.

Jak pracujeme?

Tvorba a posouzení smluv

Právní poradenství

Řešení sporů

Právní zastoupení před státními orgány

Právní audit a analýza rizik

Právní ochrana a minimalizace rizik v podnikání

Obchodní transakce

Další právní předpisy a dokumenty

Naše ceny

Cenu za právní služby s klientem sjednáváme individuálně, a to po celkovém zhodnocení okolností případu.
O ceně Vás informujeme ještě před započetím poskytování služeb.
Vždy budete vědět, za co platíte.

Cenu za právní služby je možno sjednat různými způsoby:

 • Úkonově pevnou částkou za jednotlivé právní úkony
 • Podílově procentní sazbou z vymožené částky
 • Hodinovou sazbou dle časového rozsahu poskytovaných právních služeb
 • Paušálně u dlouhodobě spolupracujících klientů je možné stanovit odměnu paušální částkou

O Nás

Jsme IUSTORIA, advokátní kancelář, kterou založili tři kolegové a zároveň i kamarádi.

Dohromady nás svedli společně sdílené hodnoty a sen založit si fungující kancelář, ve které bude o klienty postaráno, protože na ně budeme mít vždy dostatek času.

PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT?

 • zakládáme si na precizní práci pro klienta
 • každému klientovi věnujeme veškerý potřebný čas
 • chceme, aby klient vždy rozuměl tomu, co jeho právní situace obnáší
 • chceme porozumět klientovi v jeho celistvosti
 • dbáme na prevenci, aby se předešlo komplikacím
 • jako advokáti musíme zachovávat mlčenlivost
 • vždy a za všech okolností jednáme v zájmu klienta

Mgr. Jan Vytřísal

advokát, partner

 • Specializuji se na obchodní spornou agendu a trestní právo.

 • V kanceláři mám na starosti obchodní vedení a odpovídám za strategii vedení klientských sporů.

 • Hovořím také anglicky a francouzsky.

Gabriel Kožík - advokát v tričku

Mgr. Gabriel Kožík

advokát, partner

 • Specializuji se na smluvní obchodní a občanskoprávní agendu.

 • V kanceláři jsem pracovním motorem a odpovídám za risk management.

 • Hovořím také slovensky a anglicky.

Mgr. Michaela Vytřísalová

advokátní koncipient

 • Specializuji se na trestní právo, právo ochrany zvířat a likvidace společností.
 • V kanceláři jsem pravou rukou při
  vyhledávání informací a tvorbě právních podání.
 • Hovořím také anglicky.

Kde nás najdete

Slovákova 279/11
602 00 Brno-střed
Česká republika

po-pá 8:00-16:00

Napište nám

IUSTORIA,
sdružení advokátů

2022
Vytvořili Marek Tenora a Martin Zůbek